گیاهان دارویی

محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
گرد دافع جفت
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات درخت مو و ... مورد مصرف جهت دفع جفت بعد از سقط جنین. منع مصرف در زنان باردار. مز..
52,000 ریال
بدون مالیات: 52,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گرد سفید2
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف: اعتدال دهنده مزاج های مختلف بدنبه صورت همزمان, کنترل صرع مزاج: سرد و خشک مقدار مص..
42,000 ریال
بدون مالیات: 42,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گرد شاتره
مبنی بر 0 نظر
شاه تره طبیعت معتدل دارد خواص درمانی مدر(ادرار آور) تب بر تصفیه کننده خون مفید برای نارسائی های کبد ..
41,000 ریال
بدون مالیات: 41,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گرد ضد سنگ کلیه کد142
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات مواد معدنی و مواد گیاهی. موارد مصرف سنگ کلیه. مصرف در زنان باردار ممنوع است. مزاج..
60,000 ریال
بدون مالیات: 60,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گردCA
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات میگوی دریایی،خرچنگ رودخانه ای و ... موارد مصرف مولد خون صالح،مولد منی،تقویت باء،تقویت ک..
520,000 ریال
بدون مالیات: 520,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گرده گل
مبنی بر 0 نظر
زنبور در هنگام جمع آوری شهد گلها برای تغذیه نوزادان خود از گرده گلها دانه های کوچکی درست میکند و به ..
231,000 ریال
بدون مالیات: 231,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گزنه
مبنی بر 0 نظر
گزنه گیاهی است علفی که در کنار رودخانه ها و جویبارهای نواحی معتدل و مرطوب میروید . موارد مصرف ..
17,000 ریال
بدون مالیات: 17,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گل بنفشه
مبنی بر 0 نظر
گیاهی است از تیره بنفشه علفی و کوچک قد و در غالب نواحی ایران و بیشتر در نواحی کوهستانی و مرطوب و کم ..
150,000 ریال
بدون مالیات: 150,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گل ختمی
مبنی بر 0 نظر
گل ختمی در بسیاری از کشورها به عنوان داروی گیاهی شناخته شده است. استفاده از ریشه گیاه ختمی به عنوان..
29,000 ریال
بدون مالیات: 29,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گل سرخ
مبنی بر 0 نظر
گل سرخ گیاهی است بوته ای و خاردار. این گیاه را همه میشناسند و از گلبرگهای گل این گیاه گل قند و بع..
54,000 ریال
بدون مالیات: 54,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گل گاوزبان
مبنی بر 0 نظر
گل گاو زبان گیاهی طبی است که تقریباً تمامی اجزاء آن ، اعم از گل ها و برگ ها و دانه های آن به عنوان د..
95,000 ریال
بدون مالیات: 95,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
گیاه عشبه مغربی
مبنی بر 0 نظر
عشبه گیاهی از خانواده مارچوبه است. به صورت خشک استفاده میشود. ضماد برگهای آن جهت خونمردگی و ضرب دی..
126,000 ریال
بدون مالیات: 126,000 ریال
مبنی بر 0 نظر