گیاهان دارویی

محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
حب درد مفاصل و سیاتیک
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات هلیله زرد،سورنجان،زنجبیلو ... موارد مصرف درد سیاتیک،دردهای مفاصل و عضلانی نحوه مصرف ..
120,000 ریال
بدون مالیات: 120,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب دیابت
مبنی بر 0 نظر
انسولین نوعی هورمون است که به سلولهای بدن کمک میکند تا انرژی مورد نیاز خود را از قند (گلوکز) تهیه نم..
210,000 ریال
بدون مالیات: 210,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب زرد
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات صبرزرد،عسل،اسپرزه و ... موارد مصرف یبوست،ضدچاقی،دفع اخلاط فاسده از مغز و .... نحوه م..
52,000 ریال
بدون مالیات: 52,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب سورنجان(سقمونیا)
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات سنا،زنجبیل،زیره کرمانی،دار فلفل و... موارد مصرف داروی مسکن،پا درد،مفصل درد،ورم مفاصل،خلط ..
120,000 ریال
بدون مالیات: 120,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب سینا کد 117
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات سورنجان،هلیله زرد،صبر زرد و .... موارد مصرف جهت رفع درد مفاصل،دیسکوپاتی گردن و کمر،روما..
210,000 ریال
بدون مالیات: 210,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب شفا
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زنجبیل،ریوند چینی و .... موارد مصرف سردرد مزمن،ضعف معده و کبد،ترک تریاک. نحوه مصرف ..
210,000 ریال
بدون مالیات: 210,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب شیطرج
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زنجبیل،شیطرج و ... موارد مصرف درد مفاصل بلغمی،روماتیسم مفصلی،فالج،لقوه،درد اعصاب،احتباس..
120,000 ریال
بدون مالیات: 120,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب فشار خون
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات تخم کاهو،هل،صبرزرد،هلیله زرد و .... موارد مصرف کاهش فشار خون نحوه مصرف هرشب یک عدد ..
73,000 ریال
بدون مالیات: 73,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب قوقایا
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات مصطکی،افسنطین،صبر سقوطری و ... موارد مصرف نافع برای پاکسازی مغز از سودا،بیماریهای سر،می..
105,000 ریال
بدون مالیات: 105,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مدر حیض
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات سکنجبین،مریم گلی،کرفس،صبر زرد،زغفران و ... موارد مصرف باز کردن حیض،تنظیم هورمونهای زنان..
100,000 ریال
بدون مالیات: 100,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مسهل سودا(سرطان)
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات هلیله سیاه،افتیمون،بسفایج،نمک هندی و .... موارد مصرف جذب مواد سوداویه کند از اقاضی اعضا..
90,000 ریال
بدون مالیات: 90,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مفتاح 110
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات لاجورد،پادزهر،هجر ارمنی و ... موارد مصرف بازکننده عروق،اگزما و ... مزاج آن گرم و خشک..
450,000 ریال
بدون مالیات: 450,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مفتاح2(حب جدوار)
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زیره،رازیانه،بارهنگ،گلپر،میخک،آویشن و ... موارد استفاده نفخ شدید و ورم معده،تجمع بلغم د..
200,000 ریال
بدون مالیات: 200,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مقوی باه بانوان
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات رازیانه،فندق و ... موارد مصرف تنظیم هورمونهای زنانه،بی میلی جنسی زنان. منع مصرف مصر..
90,000 ریال
بدون مالیات: 90,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب میوم
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات آویشن،افنان سر و ... موارد مصرف غدد رحمی،میوم،فیبروم و .... نحوه مصرف بعد از غذا 2ع..
262,000 ریال
بدون مالیات: 262,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب نازایی-کد176-تخمک گذاری
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات تخم هویج،تخم تره،جوز،بادیان،فوفل،گل سرخ و ... موارد مصرف نازایی به علت عدم تخمک گذاری مز..
262,000 ریال
بدون مالیات: 262,000 ریال
مبنی بر 0 نظر