گیاهان دارویی

محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
حب دیابت
مبنی بر 0 نظر
انسولین نوعی هورمون است که به سلولهای بدن کمک میکند تا انرژی مورد نیاز خود را از قند (گلوکز) تهیه نم..
210,000 ریال
بدون مالیات: 210,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب سینا کد 117
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات سورنجان،هلیله زرد،صبر زرد و .... موارد مصرف جهت رفع درد مفاصل،دیسکوپاتی گردن و کمر،روما..
210,000 ریال
بدون مالیات: 210,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب شفا
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زنجبیل،ریوند چینی و .... موارد مصرف سردرد مزمن،ضعف معده و کبد،ترک تریاک. نحوه مصرف ..
210,000 ریال
بدون مالیات: 210,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب شیطرج
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زنجبیل،شیطرج و ... موارد مصرف درد مفاصل بلغمی،روماتیسم مفصلی،فالج،لقوه،درد اعصاب،احتباس..
120,000 ریال
بدون مالیات: 120,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب ضد لاغری
مبنی بر 2 نظر
ترکیبات جوز،تخم پیاز،تخم هویج،تخم شلغم،بادیان،گل سرخ و .... موارد مصرف درمان لاغری مفرط نحوه..
210,000 ریال
بدون مالیات: 210,000 ریال
مبنی بر 2 نظر
حب فشار خون
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات تخم کاهو،هل،صبرزرد،هلیله زرد و .... موارد مصرف کاهش فشار خون نحوه مصرف هرشب یک عدد ..
73,000 ریال
بدون مالیات: 73,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب قوقایا
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات مصطکی،افسنطین،صبر سقوطری و ... موارد مصرف نافع برای پاکسازی مغز از سودا،بیماریهای سر،می..
105,000 ریال
بدون مالیات: 105,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مدر حیض
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات سکنجبین،مریم گلی،کرفس،صبر زرد،زغفران و ... موارد مصرف باز کردن حیض،تنظیم هورمونهای زنان..
100,000 ریال
بدون مالیات: 100,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مسهل سودا(سرطان)
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات هلیله سیاه،افتیمون،بسفایج،نمک هندی و .... موارد مصرف جذب مواد سوداویه کند از اقاضی اعضا..
90,000 ریال
بدون مالیات: 90,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب معجون بواسیر
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات مقل ازرق،بلیله،آمله و ... موارد مصرف بواسیر،واریکوسل،واریس پا،درد مفاصل،تقویت معده و کبد...
160,000 ریال
بدون مالیات: 160,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مفتاح 110
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات لاجورد،پادزهر،هجر ارمنی و ... موارد مصرف بازکننده عروق،اگزما و ... مزاج آن گرم و خشک..
450,000 ریال
بدون مالیات: 450,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مفتاح2(حب جدوار)
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زیره،رازیانه،بارهنگ،گلپر،میخک،آویشن و ... موارد استفاده نفخ شدید و ورم معده،تجمع بلغم د..
200,000 ریال
بدون مالیات: 200,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب مقوی باه بانوان
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات رازیانه،فندق و ... موارد مصرف تنظیم هورمونهای زنانه،بی میلی جنسی زنان. منع مصرف مصر..
90,000 ریال
بدون مالیات: 90,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب میوم
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات آویشن،افنان سر و ... موارد مصرف غدد رحمی،میوم،فیبروم و .... نحوه مصرف بعد از غذا 2ع..
262,000 ریال
بدون مالیات: 262,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب نازایی-کد176-تخمک گذاری
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات تخم هویج،تخم تره،جوز،بادیان،فوفل،گل سرخ و ... موارد مصرف نازایی به علت عدم تخمک گذاری مز..
262,000 ریال
بدون مالیات: 262,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
حب نزله
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات کتیرا،زعفران،تخم کاهو،سنبل الطیب،مغز بادام شیرین و ... موارد مصرف زکام و نزله را نافع ا..
80,000 ریال
بدون مالیات: 80,000 ریال
مبنی بر 0 نظر