گیاهان دارویی

محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
شربت برونشیت و سرماخوردگی
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات عناب،گل بنفشه،زنیان،ترنجبین،شیرین بیان و ... موارد مصرف جهت سرماخوردگی و برونشیت مزا..
150,000 ریال
بدون مالیات: 150,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت بنفشه(ضد آلرژی)
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات بنفشه،نیلوفر،عناب،سپستان و .... موارد مصرف سرفه های خشک،حساسیت های فصلی،سوزش و خارش گلو..
150,000 ریال
بدون مالیات: 150,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت تقویت معده(اکسیرمعده)
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زرشک،آلوبخارا،تمرهندی،زنیان،زنجبیل،دارچین،هل،دارفلفل و ... موارد مصرف جهت رفع قی و امرا..
150,000 ریال
بدون مالیات: 150,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت حیات
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات عرقیات طبیعی،پتاسیم،منیزیم،آهن،سدیم و ... موارد مصرف مقاوم نمودن سیستم ایمنی بدن در مقا..
100,000 ریال
بدون مالیات: 100,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت زوفا
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات    فلفل – دارفلفل – زنجبیل – دارچین – آمله – بلیله – شیطرج هندی – زراوند – ریشه ب..
110,000 ریال
بدون مالیات: 110,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت سردی مثانه
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زیره،کندر،هلیله سیاه،گل ارمنی،طباشیر و ... موارد مصرف تکرر و بی اختیاری و شب ادراری،برخ..
170,000 ریال
بدون مالیات: 170,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت ضد تهوع بارداری
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف جهت ویار تهوع واستفراغ حاملگی افزایش اشتها مقوی قلب دربیماران نارسایی قلبی گرم مزاج..
250,000 ریال
بدون مالیات: 250,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت مصفای خون
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات کاسنی از همه قسمتها،عناب،تمشک،گزنه،برگ شاه توت،گل سرخ و سنا و ... موارد مصرف جهت پاکساز..
200,000 ریال
بدون مالیات: 200,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت معده(طبیعت گرم)
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات زیره سیاه،کاکوتی،بسفایج،بابونه،آویشن،عسل و ... موارد مصرف تقویت کننده قوه هضم،برطرف کنن..
250,000 ریال
بدون مالیات: 250,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت مفرح ابریشمی
مبنی بر 0 نظر
جهت لطیف کردن ارواح،تقویت حرارت غریزی و تقویت اعضاء رئیسه و ارواح آن(قلب،مغز و کبد)،شادابی و سرحالی،..
200,000 ریال
بدون مالیات: 200,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شربت هپاتیت
مبنی بر 0 نظر
هپاتیت‌ ویروسی‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ کبد در اثر یک‌ ویروس. هپاتیت‌ ویروسی‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد. شا..
250,000 ریال
بدون مالیات: 250,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شکر تیغال
مبنی بر 0 نظر
شکرتیغال گیاهی است خاردار بشکل خارخسک که گل‌هایش به‌شکل گلوله‌ای خاردار و آبی‌رنگ در انتهای ساقه قرا..
171,000 ریال
بدون مالیات: 171,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شیاف مسهل
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات روغن گرم،شغار و ... موارد مصرف ملین و نرم کننده مزاج.  ..
10,000 ریال
بدون مالیات: 10,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
شیرخشت
مبنی بر 0 نظر
شیر خشت یعنی شیر منجمد شده . موارد مصرف به عنوان ملین و مسهل برای کودکان و افراد مسن.مقوی کبد و ..
63,000 ریال
بدون مالیات: 63,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
صابون دوایی
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات چربی طبیعی، روغن تقویت کننده، سود سوز آورطبیعی و ... موارد استفاده تقویت کننده پوست و م..
100,000 ریال
بدون مالیات: 100,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
ضماد ب 111
مبنی بر 0 نظر
ترکیبات روغن حیوانی،روغن اردک و مرغابی،روغن سیاهدانه و ... موارد مصرف برای دردهای مفاصل،نرم کرد..
100,000 ریال
بدون مالیات: 100,000 ریال
مبنی بر 0 نظر