عرقیات

محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
عرق رازیانه- سنگین
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف انسداد مجاری سینه،کبد،طحال،کلیه،مثانه،مقوی بینایی،معده،ضد نفخ،درمان قولنج،درمان کم خونی،..
70,000 ریال
بدون مالیات: 70,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق زنيان-پت
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف مفید جهت هضم غذا،سینوزیت،تنگی نفس و آسم،ضد عفونی کننده قوی معده،دستگاه گوارش،ضدنفخ،بادشک..
55,000 ریال
بدون مالیات: 55,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق زنیان -سنگین
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف مفید جهت هضم غذا،سینوزیت،تنگی نفس و آسم،ضدعفونی کننده قوی معده،دستگاه گوارش،ضدنفخ،بادکش،..
65,000 ریال
بدون مالیات: 65,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق زول و بوقناق سنگین
مبنی بر 0 نظر
عرق بوقناق را که از گیاه بوقناق می گیرند از گیاهان با رویش بیابانی و وحشی است که موجب درمان بسیاری ا..
100,000 ریال
بدون مالیات: 100,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق زيره-پت
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف لاغرکننده،نیرودهنده،درمان کم خونی،دفع تنگی نفس،ضدچاقی،رفع ضعف اعصاب،زیادکننده شیر مادران..
62,000 ریال
بدون مالیات: 62,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق زیره- سنگین
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف لاغرکننده،نیرو دهنده،درمان کم خونی،دفع تنگی نفس،ضدچاقی،رفع ضعف اعصاب،زیادکننده شیرمادران..
65,000 ریال
بدون مالیات: 65,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق سنبل الطیب- سنگین
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف محرک قلب و اعصاب،ضد تشنج،ضد اسپاسم،آرام بخش،رفع نگرانی و اضطراب،ضد هیجان،محرک،ضد استرس،ض..
65,000 ریال
بدون مالیات: 65,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق سنبل الطیب-پت
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف محرک قلب و اعصاب،ضد تشنج،ضد اسپاسم،آرام بخش،رفع نگرانی و اضطراب،ضد هیجان،محرک،ضد استرس،ض..
48,000 ریال
بدون مالیات: 48,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق شاتره -سنگین
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف مسهل اخلاط سه گانه،اشتها آور،از بین برنده کرمهای روده،صفرابر،ضد یرقان،تب بر،تقویت کننده ..
65,000 ریال
بدون مالیات: 65,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق شاتره-پت
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف مسهل اخلاط سه گانه،اشتها آور،از بین برنده کرم های روده،صفرابر،ضد یرقان،تب بر،تقویت کننده..
48,000 ریال
بدون مالیات: 48,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق شنبلیله -سنگین
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف برطرف کننده قند خون و ضعف قوای جنسی،اشتهاآور،ضد لاغری،چاق کننده،برطرف کننده ورم دست و پا..
65,000 ریال
بدون مالیات: 65,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق شنبلیله -پت
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف برطرف کننده قندخون و ضعف قوای جنسی،اشتهاآور،ضد لاغری،چاق کننده،برطرف کننده ورم دست و پا ..
48,000 ریال
بدون مالیات: 48,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق شوید- سنگین
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف برطرف کننده چربی خون،پایین آورنده چربی خون،بادکش،مقوی معده،قاعده آور،ضد اسید اوریک و تری..
65,000 ریال
بدون مالیات: 65,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق شوید-پت
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف برطرف کننده چربی خون،پایین آورنده چربی خون،بادشکن،مقوی معده،قاعده آور،ضد اسید اوریک و تر..
48,000 ریال
بدون مالیات: 48,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق شيرين بيان-پت
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف علایم زخم معده،تقویت دستگاه گوارش،ضد سرفه و خلط آور،مقوی اعصاب،نرم کننده سینه و بازکننده..
48,000 ریال
بدون مالیات: 48,000 ریال
مبنی بر 0 نظر
عرق شیرین بیان -سنگین
مبنی بر 0 نظر
موارد مصرف علاج زخم معده و اثنی عشر،تقویت دستگاه گوارش،ضد سرفه و خلط آور،مقوی اعصاب،نرم کننده سینه ..
65,000 ریال
بدون مالیات: 65,000 ریال
مبنی بر 0 نظر