جایگاه حجامت، فصد و زالو درمانی در طب سنتی

زمانی که میخواهیم از دیدگاه مکتب خون درمانی ارتباط حجامت ،فصد و زالو درمانی رابیان کنیم از دیدگاه حکما میتوانیم بگوییم :

حجامت: راس درمان است و با ایجاد پوشش درمانی، کل بدن را تحت درمان قرار می دهد.

فصدخون: بازوان قدرتمند درمان است؛ بدین گونه که با فصد رگ های خاصی از بدن، بیماری یک یا چند اندام اصلی درمان می شود.

زالو: سر انگشتان هنرمند درمان است؛ بدین نحو که اگر فقط نقطه ای از بدن درگیری عروقی پیدا کرده و رفع آن انسداد عروقی محیطی به وسیله حجامت و فصد میسر نباشد اینجا زالو این جراح کوچک و توانمند هنرنمایی میکند و با مکش خون کثیف و تزریق مواد موثره ویژه در بزاق که مهترین آن هیرودین است آن موضع را تحت درمان قرار می دهد.

لغو دیدگاه

مطالب مشابه

"" به علاقه مندی ها اضافه شد