عطسه

در روایت آمده است: عطسه برای تمامی بدن مفید است به شرطی که از سه مرتبه بیشتر نباشد، پس اگر از سه مرتبه بیشتر شد نشانه بیماری است.

منبع: الکافی، شیخ کلینی، ج۲، ص ۶۵۶، ح۲۰٫

لغو دیدگاه

مطالب مشابه

"" به علاقه مندی ها اضافه شد