لیست قیمت

دسته بندی:
محصول در صفحه:
تصویر نام مدل رتبه قیمت موجودی تعداد وضعیت
no_image اطریفل اسطخدوسی
ترکیبات دارو
پوست هلیله زرد،بسفایج،اسطخدوس و ...

موارد مصرف
تنقیه اخلاط بلغم و سودا از بدن و دماغ،صرع سودایی و بلغمی،لقوه،مالیخولیا،برص،امراض سر و گوش و مانع سفیدی مو…
حب اطریفل اسطخدوس 0 * 130,000 ریال 10000
no_image اطریفل افتیمونی
ترکیبات دارو
پوست هلیله کابلی،گل سرخ،نمک هندی و ...

موارد مصرف
پاکسازی دماغ از مواد سوداوی،رفع عوارض روان در جنون،ضد اضطراب و ناراحتی،مالیخولیا،رفع غلظت خون،رقیق کننده اخلاط،ملین و…
حب اطریفل افتیمونی 0 * 135,000 ریال 0
no_image اطریفل غددی
موارد استفاده
درد مفاصل بلغمی،روماتیسم مفصلی،فالج،لقوه و اجتباس خونریزی و .....

نحوه مصرف
روزی 4تا6 عدد با آب جوشیده یک قاشق چایخوری صبح و عصر میل شود.

استفاده در…
حب اطرفیل غددی 0 * 100,000 ریال 10000
no_image اطریفل گشنیزی
ترکیبات
هلیله سیاه،پوست هلیله کابلی،پوست هلیله زرد،پوست بلیله،تخم گشنیز مدبر و ...

موارد مصرف

تقویت معده و کبد،سردرد،درد گوش،درد چشم که به سبب بخارات معده باشد،نزله وزکام مزمن،…
حب اطرفیل گشنیزی 0 * 130,000 ریال 0
no_image افتیمون
موارد مصرف
تحلیل برنده ورم ها
لطیف کننده و باز کننده انسداد قلب و مفرح قلب
جهت بیماریهای مغز و اعصاب مانند سردرد،تشنج،افسردگی،کابوس، وسواس و بیماریهای مفاصل

طبیعت آن…
افتیمون 0 * 20,000 ریال 0