ما را به دعا کاش نسازند فراموش

رندان سحر خیز که صاحب نفسانند

تخفیفات ویژه ماه مبارک رمضان

فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به شما همراهان همیشگی تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

روغن بادام تلخ

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 200 امتیاز
34.000 تومان 31.300 تومان

روغن زالو ( خراطین )

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 1200 امتیاز
60.000 تومان 48.000 تومان

سویق کامل

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

29.000 تومان 26.200 تومان

شویا ، دهان شویه

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 100 امتیاز
45.000 تومان 39.900 تومان

شیره خرما

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

36.500 تومان 29.200 تومان

صابون شغاری قهوه ای

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 240 امتیاز
13.000 تومان 11.800 تومان

صابون ماشین لباسشویی

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 100 امتیاز
14.000 تومان 12.800 تومان

عرق بهارنارنج – پت

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 140 امتیاز
18.500 تومان 16.700 تومان

عرق بیدمشک – پت

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 150 امتیاز
22.000 تومان 19.800 تومان

عرق خونساز 1 لیتری

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 400 امتیاز
30.000 تومان 27.800 تومان

عرق رازیانه سنگین

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 150 امتیاز
22.000 تومان 19.800 تومان

عرق شاتره – پت

مورد تایید حکیم دکتر روازاده

دریافت 130 امتیاز
16.500 تومان 15.200 تومان