درباره ما

فروشگاه اینترنتی عطاری آنلاین اولین وبسایت اینترنتی است که در خصوص اصلاح تغذیه و آموزش موارد حوزه سلامت فعالیت میکند.


امید است با اصلاح الگوی مصرف گاهی مهم در پیشرفت سلامت جامعه برداریم.تلفن:
021-44475285

فکس:
021-44475285