لیست قیمت

دسته بندی:
محصول در صفحه:
تصویر نام مدل رتبه قیمت موجودی تعداد وضعیت
no_image حب توده
ترکیبات


عسل،موم مخصوص و .....

موارد مصرف
مقوی قوه باه،تقویت کلیه،ورم پروستات،از بین بردن توده.

نحوه مصرف
صبح و شب 1عدد میل شود.

منع مصرف
مصرف آن بیش از 40روز پی در…
حب توده 0 * 105,000 ریال 10000
no_image حب جنطیانا
ترکیبات
کرفس کوهی،جنطیانا،25گیاه دیگر و ....

موارد مصرف
کاهش وزن،تقویت کبد،برودت معده،ریختن سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا.

مقدار مصرف
2حب پس از هر وعده غذایی.

منع مصرف
مصرف در زنان باردار…
حب جنطیانا 0 * 130,000 ریال 10000
no_image حب حبس حیض
منع مصرف: برای کسانی که غلظت خون دارند ممنوع است

مزاج: سرد و خشک

ترکیبات: کندر, خون سیاوشان, کهربا, گلنار

موارد مصرف: خونریزی زنانه, لکه بینی و پلی…
حب حبس حیض 0 * 157,000 ریال 10000
no_image حب خاص
ترکیبات
زعفران،شاهدانه و .... .

موارد مصرف
تسکین درد،جایگزین انواع مخدر،بی خوابی،رفع عصبانیت.

نحوه مصرف
مصرف 1عدد مانعی ندارد و بیش از آن تحت نظر پزشک استفاده شود.

مزاج آن گرم…
حب خاص 0 * 131,000 ریال 10000
no_image حب داء الصدف-کد181-پسوزیاریس
ترکیبات
کاسنی،قاصدک،ریشه بابا آدم و ...
موارد مصرف
جهت رفع بیماری داءالصدف یا پسوریازیس
منع مصرف
برای خانمهای باردار ممنوع است.
مزاج آن سرد و خشک است.
حب داءالصدف-کد181-پسوزیاریس 0 * 73,000 ریال 1000