بیشتر بدانیم, سبک زندگی

تدابیر فربهان

Z تدابیر فربهان

نظرات طب آلوپاتیک (طب رایج) درباره راه های کاهش وزن

برنامه های کاهش وزن بایدرژیمی متوازن را با تمرین و ورزش و تعدیل روش زندگی همراه سازد.انتخاب روش درمانی مناسب بستگی

به اهداف بیمار و مخاطرات مربوط به روش اتخاذ شده است.

نتخاب درمان شامل موارد زیر است:

رژیم کم کالری، افزایش ورزش، تعدیل روش زندگی

مورد قبل با دارو درمانی

جراحی به همراه رژیِم خاص، ورزش و برنامه تعدیل شیوه زندگی

ممانعت از افزایش وزن از طریق توازن انرژی

نظرات طب سنتی در مورد چاقی

مبانی و اصول کلی

اصل 1:در طب سنتی تقویت و درمان براساس مزاج.

اصل2:عادت،طبیعت ثانویه است.

اصل3:پرهیز از عجله در تدبیر.

بهاءالدوله رازی در خلاصه التجارب:

و مخفی نماند که هیچ یک از فربه کردن و لاغر کردن،تعجیل نتوان کرد به وحشتی بدتر کشد و به رفق و مداومت، علاج با حسن وجوه حاصل شود.

اصل4:کیفیت رطوبت باعث چاقی و کیفیت خشکی، باعث لاغری می شود.و افراد سرد و تر، به نهایت به چاقی می رسند.

اندر سبب های تری فزاینده

عوامل افزایش رطوبت بدن

کم تحرکی و ورزش نکردن

زیاد خوابیدن

عدم استفاده از استفراغات (قی،اسهال،حجامت،فصد و ….)

دفع صفرا

زیاد غذا خوردن

زیاد خوردن غذاهای مرطوب مثل ماست و شیر و میوه های مرطوب

حمام بعد از غذا

هوای سرد

هوای معتدل

شادی معتدل

سبب های تری فزاینده یازده نوع است:

یکی،آسودگی و ریاضت ناکردن، از بهر آنکه بدان سبب، حرارت غریزی نیفروزد و هضم نیک نباشد و فضله تحلیل نیابد.

دوم،بسیاری خواب

سوم،باز ایستادن استفراغها که عادت قبلی باشد و باز ماندن فضله اندر تن.

چهارم،استفراغ صفراا تا بدان سبب رطوبت ها بیشتر تولد کند.

پنجم،بسیاری غذا

ششم،بسیار خوردن شیرو بسیار خوردن میوه تر.

هفتم،گرمابه بعد از طعام.

هشتم،اندر هوای سرد مسکن ساختن.

نهم،هوای معتدل،از بهر آنکه رطوبت را بجنباند و تحلیل نکند.

تدبیر کلی افراد چاق،کاستن از میزان رطوبت بدن آنلن است و چون عمده چاقی های شحمی(ناشی از چربی) در اثر برودت و رطوبت،ایجاد می شود،لذا تدابیر گرم کننده و خشک کننده،پایه درمان می باشد.

تذکر:اگر پایه مزاجی فردی گرم باشد، همراه با اجرای این تدابیر،تدابیر دیگری را نیز برای جلوگیری از افراط حرارت در فرد،اجرا می نماییم.

تدابیر درمانی برای افراد فربه

انجام ضد کلیه تدابیری که برای چاق شدن،توصیه می شود.

استفاده از داروهای خوراکی با مزاج گرم و خشک
استعمال داروهای ملطف از قبیل جنطانیا،تخم سداب،زراوند مدحرج، فطر اسالیون، جعده سندروس،لک ، زیره و مرزنجوش.

استفاده از تدابیر مجفف از قبیل نشستن درریگ گرم، قرار گرفتن در معرض هوای گرم در تابستان و هوای سرد در زمستان، قی و استفراغات بیش از حد معمول.

روغن مالی بدن با استفاده از روغن های گرم و محلل مثل روغن قسط و روغن شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *